Verhalen

WHAT THE HANZE?! ….Over De Nieuwe Hanze

  • Geschreven door Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers, Geerle v.d. Wijk
  • Leestijd Leestijd 2 minuten
  • Home 2394 x bekeken

‘Geschiedenis is de leermeester van het leven’ aldus de Romeinse filosoof en politicus Cicero. Door het verleden te bestuderen en begrijpen kunnen we betere keuzes maken in ons leven. En dit geldt ook voor de Hanze, die als handelsverbond tussen kooplieden en steden een belangrijke betekenis had in Noordwest-Europa. Het Hanzeverbond was uniek en de Hanzesteden kwamen tot bloei dankzij de Hanzementaliteit en Hanzewaarden, zoals ondernemerschap, onderling vertrouwen en verbondenheid, duurzame samenwerking en relaties, en burger- en gemeenschapszin.

Wat kunnen we leren van de geschiedenis van de Hanze?

Waarden, die tegenwoordig extra betekenis hebben in onze individualistische en materialistische samenleving. De Hanze leert ons dat een gezonde economie van vitaal belang is voor een gezonde maatschappij. Daarbij wordt niet alleen ruimhartig geïnvesteerd in de (kwetsbare) medemens, maar evenzo in goed onderwijs, goede gezondheids- en ouderenzorg, en niet te vergeten kunst en cultuur. Hanzestad Zwolle organiseerde in 1980 de eerste internationale Hanzedagen nieuwe stijl met de toepasselijke naam ‘De Nieuwe Hanze’. Tien jaar later volgden Zutphen en Deventer. Inmiddels hebben zich bijna 200 steden aangesloten bij De Nieuwe Hanze.

Plusdenken
De Nieuwe Hanze is een hedendaagse samenwerkingsvorm die geïnspireerd is op de historische Hanze. Het idee van De Nieuwe Hanze is om steden en regio’s te verenigen om samenwerking, handel en economische groei te bevorderen. Een nauwe samenwerking met Duitsland en de verduurzaming en vergroening van maak- en productiebedrijven staan centraal. Gemeenschappelijke belangen en synergie vormen de basis van deze samenwerking. We noemen dit ook wel plusdenken. Door plusdenken kom je tot creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en krijg je nieuwe samenwerkingsverbanden.

Gedachtengoed van de Hanze
De historische Hanze hield in de tweede helft van de 17-de eeuw officieel op te bestaan. Toen verzandde de IJssel, ontstonden sterke handelsnaties en raakte ons land en met name Deventer en de andere Hanzesteden in Oost-Nederland in de 80-jarige oorlog verzeild. Andere steden zoals Amsterdam namen het handelsmonopolie van de Hanze over. Maar de Hanze was nog niet echt voorbij. Het gedachtengoed van de Hanze is springlevend. De Nieuwe Hanze heeft al veel geleerd van de ‘oude’ Hanze. Door samenwerking kom je een heel eind. Leve De Nieuwe Hanze.

Geschreven door Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers, Geerle v.d. Wijk

Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers en Geerle van der Wijk vragen zich wekelijks af What The H*nze?!... Deze reeks artikelen geeft antwoord op al je vragen over de historie, het heden en toekomst van de Hanze. De column is wekelijks te lezen in Het Deventer Nieuws en via www.hanzejaardeventer.nl