Disclaimer Deventer Marketing

De stichting Deventer Marketing, met KvK-nummer 75386267, hierna 'Deventer Marketing' wil u hartelijk welkom heten op www.deventer.info Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deventer Marketing kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Deventer Marketing zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Deventer Marketing zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Deventer Marketing is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Deventer Marketing verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Deventer Marketing tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Deventer Marketing dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@deventermarketing.nl U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Deventer Marketing of die van licentiegevers. Deventer Marketing behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@deventermarketing.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat Deventer Marketing per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Deventer Marketing weten via info@deventermarketing.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Deventer Marketing verplicht is tot enige schadevergoeding.