Geert Groote en de Kloof

De bekende Deventenaar Geert Groote leefde in de tijd van de Hanze. Hij kwam, met zijn beweging ‘De Moderne Devotie’, op voor de mensen die niet meeprofiteerden van de welvaart die de Hanze bracht. In deze expositie vertellen we over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden.

Geert Groote zette zich af tegen de hoogmoed en de hebzucht van de machthebbers, vooral die van de kerk. Hij hielp de arme burger -mede vanuit zijn eigen bezittingen- met onderdak, voedsel en gezondheidszorg. En met educatie, waardoor hij de burger mondiger maakte en hielp nieuwe kansen te creëren.

Kloven en verdeeldheid van vroeger tot nu

In deze expositie vertellen we over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden en hoe die waren ontstaan: tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, tussen theoretisch en praktisch opgeleid, tussen gezond en minder gezond en tussen man en vrouw. Daar zetten we onze tijd tegenover: welke kloven kennen we nu in onze maatschappij? Wat is hun oorsprong? Welke gevolgen hebben de kloven voor onze samenleving? Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt door deze verdeeldheid steeds moeilijker. Politieke besluitvorming stagneert of blijft achterwege, met grote gevolgen voor het oplossen van crisissen zoals die ten aanzien van het milieu, de vluchtelingen, energie en pandemieën. Eigen belang prevaleert vaak boven algemeen belang. Hoe zullen dit soort kwesties zich verder ontwikkelen als we niets doen?

Beleving

Bezoek de expositie en speel ons interactieve Klovenspel. Welke kloven ervaar je in jouw eigen leven? En hoe zou jij deze willen oplossen?

Museum Geert Groote Huis
Lamme van Dieseplein 4
Data: 14 juni t/m 14 december 2023
Prijs: € 8,25 (Museumjaarkaart geldig)
Kijk voor meer informatie op: www.geertgrootehuis.nl