Praktische info

Athenaeumbibliotheek

De eeuwenoude Athenaeumbibliotheek, gesticht in 1560, kan de ziel van Deventer Boekenstad worden genoemd. De bibliotheek is grotendeels gehuisvest in de panden van het Buiskenshuis, een voormalig zusterhuis van de Moderne Devotie. We zijn er trots op dat we de oudste stadsbibliotheek van Nederland zijn. Graag vertellen we u meer over onze geschiedenis en bijzondere collecties. De studiezaal is geopend voor inzage van kluisboeken, archiefstukken en niet-uitleenbaar materiaal.

Ontstaan en geschiedenis
In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van Pastoor Phoconius. De pastoor, wiens echte naam Jan Willemszoon Bruinvis luidde, was kort daarvoor overleden. Nog datzelfde jaar gaf het stadsbestuur opdracht om ‘voir deze Stadtsboecken’ een kast te maken. Met die eerste boekenkast ontstond de Stadsbibliotheek van Deventer. Nadat in 1630 het Athenaeum Illustre was opgericht, werd de Stadsbibliotheek tevens de bibliotheek van deze school. Dat verklaart onze huidige naam. Sinds 1 januari 2016 maakt de Athenaeumbibliotheek deel uit van de Bibliotheek Deventer.

Speerpunten
De collectie bestrijkt in principe alle wetenschapsgebieden die in de loop der eeuwen zijn verzameld. Speerpunten die de Athenaeumbibliotheek uniek maken, zijn de verzameling boeken van en over de Moderne Devotie, de Overijsselse/Deventer drukken en de collectie regionalia. In het huidige verzamelbeleid wordt de nadruk gelegd op deze drie speerpunten, die elk van groot cultuurhistorisch belang zijn:
• Moderne Devotie. Deze religieuze hervormingsbeweging is in de tweede helft van de veertiende eeuw ontstaan en heeft een belangrijke rol gespeeld in de handschriftenproductie in Deventer. De collectie bevat ca. 100 handschriften die afkomstig zijn uit de broeder- en zusterhuizen die in Deventer gevestigd waren.
• Deventer. De stad kent een rijke geschiedenis: Deventer is de 1250 jaar oude Hanzestad waar de Nederlandse boekdrukkunst al vroeg op gang kwam. Daarmee werd Deventer een van de belangrijkste drukkerssteden van Nederland en heeft de stad zichzelf op de kaart gezet, ook als handelsstad. Daarom wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan Deventer als drukkersstad.
• Overijsselse regionalia. De collectie van de Athenaeumbibliotheek is van oudsher verbonden aan Deventer en Overijssel. De nadruk ligt daarom op de geschiedenis van Deventer en Overijssel in brede zin.


Rondleiding in de Schatkamer van Deventer Boekenstad
Tijdens deze rondleiding hoort u de geschiedenis van de bibliotheek, die via omzwervingen door de stad in de huidige panden aan het Klooster is beland. In de vijftiende eeuw was hier het Buiskenshuis gevestigd, een voormalig zusterhuis van de Moderne Devotie. De Athenaeumbibliotheek bezit handschriften uit dit en andere Deventer kloosters, maar beheert ook een grote collectie (post)incunabelen en oude drukken. Aan de hand van het gebouw en een aantal unieke boeken uit de collectie worden deze verhalen verteld.

Duur: 1 uur
Prijs: € 72,75 per gids en € 10,00 reserveringskosten per boeking.
Maximaal 12 personen per gids

Rondleidingen zijn mogelijk op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Reservering op basis van beschikbaarheid en minimaal één week voor aanvang.
Uitsluitend te reserveren via: VVV Deventer afd. Groepen, T 0570-649959, E-mail groepen@vvvdeventer.nl

Foto`s