Praktische info

Oudste Stenen Huis van Nederland

Op de hoek van de Sandrasteeg vindt u 'De Proosdij', het oudste stenen burgerwoonhuis van Nederland. Het onderste deel van de muur stamt uit het jaar 900. Het pand dateert echter uit 1130 en omvat de oudste stadspoort van Nederland.
Het houten dak van het gebouw is gedateerd op 1130. Het gebouw is daarmee het oudste, continu door mensen bewoonde gebouw van Nederland. Het is opgetrokken uit trachiet en tufsteen, geïmporteerd uit de Eiffel; een kostbare aangelegenheid die maar voor zeer weinigen was weggelegd. Pas na 1250 begon men in de Nederlanden baksteen te maken, waardoor een stenen huis voor meer mensen bereikbaar werd. Het gebouw had een defensieve functie, met muren van meer dan een meter dik.

Het oudste stenen huis van Nederland wordt privé bewoond. Dit monument is niet toegankelijk voor publiek.

Foto`s