Praktische info

Een stukje historie

In 1860 werd besloten de belangrijkste steden in Nederland te verbinden met spoorlijnen. In 1865 werd het eerste station van Deventer geopend en was de stad per spoor verbonden met Arnhem. Het traject naar Zwolle kwam ruim een jaar later gereed. De exploitatie werd verricht door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).

In 1887 legde de Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoorweg-Maatschappij de spoorlijn Apeldoorn - Deventer aan. Een jaar later werd de lijn doorgetrokken naar Almelo. De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) zorgde voor de exploitatie. Aangezien SS en de HIJSM concurrenten waren, kreeg de spoorlijn een eigen station.

Een station was het visitekaartje van de spoorwegen en vormde tegelijk de entree tot de stad. Veel steden legden indrukwekkende toegangswegen aan met statige herenhuizen. In Deventer werd de Keizerstraat aangelegd. Het duurde lang voordat Deventer een representatief station kreeg, zoals in die tijd gebruikelijk was.   De beide spoorwegmaatschappijen kwamen jarenlang maar niet tot een akkoord.
Uiteindelijk lukt het in 1912.

Het nieuwe ontwerp voor het stationscomplex omvatte niet alleen het station, maar ook alle bijgebouwen, goederenloodsen, eilandperron, seinhuizen en een rangeerterrein. Daarnaast had het gemeentebestuur geëist dat er viaducten zouden komen, zodat het wegverkeer geen hinder meer zou ondervinden van de vele spoorwegovergangen. Het nieuwe stationsemplacement werd verhoogd aangelegd en er kwamen vijf viaducten. Dit alles was een enorm project waarbij het trein- en wegverkeer tijdens de aanleg ongehinderd diende door te gaan.

In 1914 begon de aanleg voor één gezamenlijk station voor alle lijnen en het gehele complex kwam in 1921 gereed ,    dat is nu het huidige station.  De spoorlijnen zijn begin jaren 50  geëlektrificeerd. Deventer werd hiermee een belangrijk kruispunt van spoorlijnen uit alle windrichtingen. 

Opvallend aan het station in Deventer zijn de vele oorspronkelijke kenmerken, zoals de tegeltableaus en de houten banken. Station Deventer is een van de weinige stations uit het begin van de 20e eeuw in Nederland die nog zo gaaf zijn gebleven. Veel oude elementen worden momenteel hersteld, daarnaast zijn er twee extra toiletvoorzieningen gerealiseerd en is door de gemeente aan de buitenzijde een watertappunt geplaatst. De wachtkamer wordt voorzien van een grote oude foto van de oorspronkelijke stationsrestauratie. Er is veel aandacht om het station een aantrekkelijker verblijfplaats voor de reizigers te maken.

Anno 2019 biedt Intercitystation Deventer frequente en rechtstreekse verbindingen naar steden als Berlijn, Enschede, Amersfoort, Amsterdam & Schiphol, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Breda en Roosendaal, allen zonder overstap.

De nationale en internationale verbindingen met Deventer zijn zeer sterk door de centrale ligging van de stad tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. Door kortere reistijden wordt het eenvoudiger om te wonen en te werken op aantrekkelijke plekken, ook wanneer deze plekken relatief ver van elkaar af liggen. Voor wie centraal wil wonen in Nederland is Deventer om die reden een ideale uitvalsbasis; werk of studie in bijvoorbeeld de Randstad zijn binnen een uur te bereiken via het spoor.

Buiten de ruim 20.000 forenzen die dagelijks gebruik maken van het station voor hun woon-werk verkeer speelt het station ook een onmisbare rol in de ontvangst van bezoekers van buiten de stad. Het gros van de toeristen bezoekt de stad per trein. Het station is tijdens hun reis dan ook het eerste punt dat zij van Deventer zien, het is als het ware het visitekaartje voor de rest van de dag en daarmee een belangrijke schakel in de ontvangst van toeristen. Het is prachtig dat de stad Deventer over een bijzonder historisch station beschikt, geheel passend bij de historische binnenstad.