Praktische info

100 Jaar Station Deventer

In 2020 bestaat het station van Deventer officieel honderd jaar. Bovendien worden in 2020 de werkzaamheden afgerond van een flinke opknapbeurt van het station, waarbij het historische karakter meer zichtbaar wordt gemaakt. Kortom: een mooi moment om de bereikbaarheid van Deventer per spoor te bekronen met een groots feest.

Tijdens de meivakantie van vrijdag 24 april t/m zaterdag 9 mei zou de viering plaatsvinden van het 100 jarige bestaan van station Deventer. Vanwege het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die door de overheid zijn ingesteld wordt dit evenement verplaatst naar een moment na de zomer. De organisatie verwacht dat de huidige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan ook nog effect zullen hebben in april/mei en de organisatie vindt het risico van besmetting voor de bezoekers en deelnemers van het evenement te groot. 

De viering 100 Jaar Station Deventer  wordt  uitgesteld  naar een moment na de zomer. Samen met de diverse organiserende partijen wordt nu naar een geschikte datum gezocht.  De nieuwe datum zullen wij zo spoedig mogelijk bekend maken .

Programma viering

In totaal staan er twee weken lang activiteiten gepland om te vieren dat het station 100 jaar bestaat. Allereerst een officiële opening van het station. Op deze dag zal er deze dag een speciale trein rijden tussen Deventer en Apeldoorn, de Muizenneus. Ook zijn er diverse (kinder-)activiteiten gepland op het stationsplein en rijdt er naast een historische bus ook een speciaal ‘treintje’ van het station langs alle andere activiteiten in de stad.

In de Lebuinuskerk zal een grote tentoonstelling te bewonderen zijn met ongeveer 50 miniaturen van Nederlandse stations, georganiseerd door de Model Spoorclub Deventer. Deze activiteit gaat gepaard met een fototentoonstelling van de geschiedenis van het station in Deventer. In de bibliotheek en het Speelgoedmuseum vinden vele (kinder-)activiteiten plaats in relatie tot het station en het reizen met de trein. Kunstinstelling Kunstenlab organiseert een kunstroute met 5 miniwerelden rondom het thema treinreizen in de binnenstad. Tevens vind er een oplevering plaats van het station georganiseerd door Architectuurcentrum Rondeel en zijn er diverse lezingen en themabijeenkomsten op of nabij het station. Er verschijnt een uitgebreid boek over de historie van het station, geschreven door Arno Dijkhof en uitgebracht door de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).

De viering van 100 Jaar Station Deventer wordt georganiseerd door: de Nederlandse Spoorwegen (NS), Keolis (Syntus), Stichting Industrieel Erfgoed (SIED), Modelspoorclub Deventer (MSCD), de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF), Rondeel Deventer, de Bibliotheek Deventer, Kunstenlab, Speelgoedmuseum Deventer en Deventer Marketing (VVV Deventer).

Wil je meer weten over de viering en het programma? Kijk op: www.deventer.info/100jaarstationdeventer en op www.facebook.com/100jaarstationdeventer

Station Deventer 2019 (foto: Bart Ros)                                                                                                                           Station Deventer 2020 (foto: Stadsarchief Deventer HCO)

Informatie 100 Jaar Station Deventer