Praktische info

Van oorsprong tot heden

De stad Deventer kan bogen op een rijk en eeuwenoud verleden, een verleden dat vele hoogtepunten kende op het gebied van oorlog en vrede, handel en nijverheid, kunst en cultuur. Al in de achtste eeuw woonden er al mensen op de plaats waar nu Deventer ligt. Op de rivierduinen langs de IJssel vestigden zich jagers, vissers, boeren en veehouders. Later verrezen daar het Bergkwartier en het Noordenbergkwartier, wijken die tot de oudste van de stad horen.

Lebuinus
Als eigenlijke stichter van de stad kan de Engelse evangelist Lebuinus worden beschouwd. Hij stak in het Jaar 768, bij wat nu Wilp heet, de IJssel over en bouwde op een van de rivierduinen een houten kerkje. De Grote of Lebuinuskerk, het grootste monument van Overijssel, draagt de naam van de later heilig verklaarde Lebuïnus.

Prominente Hanzestad
Ontstaan uit de samenwerking tussen Noord-Duitse kooplieden groeide een verbond van Hanzesteden in de 14e en 15e eeuw uit tot een economische machtsfactor waarmee terdege rekening moest worden gehouden. De handelsstroom bestond uit artikelen als zout, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De zee en rivieren vormden de belangrijkste schakel in het vervoer. 

Deventer speelde een prominente rol binnen de Hanze. Jaarlijks werden er maar liefst zes jaarmarkten georganiseerd, die elk meerdere dagen duurden. Kooplieden uit heel Europa kwamen dan richting IJsselstad hetgeen met name in de 14e en 15e eeuw leidde tot een flinke toename van de welvaart. Het was ook de periode waarin koopmanshuizen werden gebouwd met de bekende Hanzegevels. In de stad vindt u tal van gerestaureerde gevelstenen die vertellen over de historie van de diverse gebouwen en hun inwoners.

Industrialisatie
Na een bloeiperiode in de Middeleeuwen bleef het inwonertal van de Hanzestad Deventer jarenlang vrijwel ongewijzigd, totdat rond de eeuwwisseling met de industriële revolutie ook Deventer omhoog werd gestoten in de vaart der volken. De oude stad herbergt sinds die tijd een groot aantal ondernemingen waarvan er vele meer dan landelijke faam kregen en nog steeds hebben. Al die bedrijvigheid lokte een groot aantal nieuwe inwoners die in de oude vesting een goede woon- en werkplaats vonden. Ze waren afkomstig uit alle delen van het land. Na de oorlog werden de grenzen nog verder verlegd en bleek de stad als een magneet te werken op veel mensen van elders in Europa en zelfs ver daarbuiten. Het gevolg is dat Deventer vandaag de dag niet alleen een prachtige oude en goed geconserveerde historische binnenstad heeft, maar ook een veelkleurige bevolking. Een rijk geschakeerde groep die langzaam groeit tot een harmonische eenheid.

Vernieuwing
Al die nieuwkomers uit binnen- en buitenland moesten goed kunnen wonen: na de uitbreiding van het Deventer grondgebied in zuidelijke en oostelijke richting ontwikkelde Deventer in het stadsdeel Colmschate een aantal nieuwe stadswijken die een voorbeeld zijn voor de rest van het land als het gaat om verantwoorde, fraaie, gerieflijke en moderne architectuur. Wijken als De Vijfhoek, Rielerkolk, Steinvoorde en Het Eikendal zijn voorbeelden van bijdetijdse en comfortabele woningbouw waar men graag wil verblijven.

Voor bezichtiging van 15.000 foto's, kaarten en prenten van Deventer kijk op: www.stadsarchiefdeventer.nl