Praktische info

Colofon & Disclaimer

Deze internetsite wordt redactioneel onderhouden door de VVV Deventer. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de VVV Deventer, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan VVV Deventer of haar toeleveranciers.
 
Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via   promotie@vvvdeventer.nl
 
Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.
 
Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door VVV Deventer onderhouden. VVV Deventer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Fotografie
Het copyright van de foto's op deze website berust bij VVV Deventer, tenzij anders vermeld.

Copyright ©: VVV Deventer 2018

VVV Deventer Marketing & Promotie:   promotie@vvvdeventer.nl
Technische realisatie en implementatie:   Multimove BV webworks
Ontwerp:   SlotemakerSantema BNO
 

Disclaimer

Alle rechten berusten bij VVV  Deventer tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.deventer.info) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is.

De VVV  Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Heeft u vragen over de informatie of wilt u uitleg neemt u dan contact op met VVV Deventer.

De VVV Deventer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.