Praktische info

Open Monumentendag

Op Open Monumentendag vieren we de rijkdom van het Nederlands erfgoed. U krijgt de kans om gebouwen en tuinen te bezoeken, waar u normaal niet zo snel komt of kan komen. Tevens hoort u meer over de achtergrond van het monument en worden er leuke activiteiten georganiseerd in de stad. In Deventer is er een zeer uitgebreid en interessant programma samengesteld voor alle leeftijden!

Luxe landhuizen, vergeten onderhoudsloodsen, trotse kastelen en intieme boerderijtjes. Op Open Monumentendag zet Nederland massaal de deuren open. Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding.

Monumenten Deventer
Met een rijk verleden als Deventer, is de omgeving ook rijk aan prachtige monumenten. Tijdens Open Monumentendagen Deventer zijn ze gratis toegankelijk, plekken die normaal niet open zijn voor het publiek. Op diverse locaties worden rondleidingen gegeven, zoals in de Watertoren, Sociëteit De Hereeniging, de Joodse Begraafplaats, Het Stadhuis en in de Bibliotheek.

Programmaboekje
Het programmaboekje is verkrijgbaar bij alle deelnemende monumenten en de VVV Deventer, Brink 89.