Praktische info

Bedankt voor het aanmelden

De VVV Deventer behoudt zich het recht voor aanmeldingen te redigeren voordat zij worden geplaatst in de Deventer Agenda. Tevens kan de VVV Deventer besluiten om niet tot plaatsing over te gaan in de Deventer Agenda, mits de activiteit niet past binnen de gegeven criteria voor plaatsing in de Deventer Agenda.

Mocht u vragen hebben betreffende uw aangemelde activiteit, dan kunt u deze stellen op het volgende emailadres: promotie@vvvdeventer.nl.