Verhalen

WHAT THE HANZE?!… Over: De oude Hanzedagen in Lübeck

  • Geschreven door Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers, Geerle v.d. Wijk
  • Leestijd Leestijd 2 minuten
  • Home 586 x bekeken

Na het jaar 1000 gaat het beter met de landbouw. Oogsten leveren steeds meer op. De producten die de boeren overhouden verkopen ze op de markt of aan handelaren. Vanaf de twaalfde eeuw trekken handelaren in Noordoost-Europa steeds meer samen op. Die samenwerking groeit uit tot een verbond, dat de Duitse Hanze wordt genoemd. In het midden van de veertiende eeuw is die samenwerking zo belangrijk, dat de behoefte ontstaat om elkaar jaarlijks te spreken.

Waarom kun je met vergaderen je geld verdienen?

De Hanzedagen in Lübeck

De bestuurders van de Noord-Duitse stad Lübeck, gelegen aan de Oostzee, nemen in 1356 het initiatief tot het organiseren van een Hanzedag. Zij nodigen vertegenwoordigers van alle handelssteden uit om naar Lübeck te komen. Het is het begin van een lange traditie, die tot 1667 zal voortduren. Bijna ieder jaar wordt in Lübeck een Hanzedag gehouden. En als er vergaderd moet worden, is het verhandelen van je spullen op diezelfde plek en in diezelfde tijd wel net zo handig. Zo kun je met vergaderen ook je geld verdienen.

Alle steden (en dat waren er zo’n 150) geven in 1356 gehoor aan de oproep van Lübeck en zijn aanwezig. Het overleg tussen de steden van het Hanzeverbond gaat over tal van onderwerpen. Het overleg biedt een platform om onderlinge geschillen op te lossen, om prijsafspraken te maken, om gezamenlijke eigen belangen te beschermen en om afspraken te maken om samen op te treden tegen vijanden. De Hanzevergadering besluit bijvoorbeeld een gezantschap naar de Vlaamse stad Brugge te sturen om daar de eigen belangen te verdedigen. Het belang om samen op te trekken, is zo groot, dat er regelmatig beslissingen genomen worden die tegen de soevereiniteit van de afzonderlijke steden ingaan.

Hanzedagen nieuwe stijl

In 1980 is het idee van het organiseren van Hanzedagen een nieuw leven in geblazen. Dat jaar werden de eerste Hanzedagen nieuwe stijl in Zwolle gehouden. Dat gebeurde in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad. In 1990 waren de steden Deventer en Zutphen aan de beurt. Tijdens het Hanzejaar 2023 staan Deventer en acht andere Hanzesteden in Oost-Nederland in het teken van het eeuwenoude Hanze gedachtengoed. Een ode aan de Hanze.

Geschreven door Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers, Geerle v.d. Wijk

Zij vragen zich wekelijks af What The H*nze?!... Een reeks over historie, heden en toekomst van de Hanze. De column is wekelijks te lezen in Het Deventer Nieuws en via www.hanzejaardeventer.nl.