Athenaeumbibliotheek

De schatkamer van Deventer Boekenstad

De eeuwenoude Athenaeumbibliotheek is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. De boekenschat die er wordt bewaard, bevat talrijke oude gedrukte boeken en middeleeuwse handschriften.

Ontstaan en geschiedenis
In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van Pastoor Phoconius. De pastoor, wiens echte naam Jan Willemszoon Bruinvis luidde, was kort daarvoor overleden. Nog datzelfde jaar gaf het stadsbestuur opdracht om ‘voir deze Stadtsboecken’ een kast te maken. Met die eerste boekenkast ontstond de Stadsbibliotheek van Deventer. Nadat in 1630 het Athenaeum Illustre was opgericht, werd de Stadsbibliotheek tevens de bibliotheek van deze school. Dat verklaart de huidige naam van de bibliotheek. Sinds 1 januari 2016 maakt de Athenaeumbibliotheek deel uit van de Bibliotheek Deventer.

Speerpunten
De collectie van de Athenaeumbibliotheek bestaat uit ongeveer 350.000 (9 km!) boeken. De collectie bestrijkt in principe alle wetenschapsgebieden die in de loop der eeuwen zijn verzameld.
Speerpunten die de Athenaeumbibliotheek uniek maken, zijn de verzameling boeken van en over de Moderne Devotie, de Overijsselse/Deventer drukken en de collectie regionalia. In het huidige verzamelbeleid wordt de nadruk gelegd op deze drie speerpunten, die elk van groot cultuurhistorisch belang zijn:
• Moderne Devotie. Deze religieuze hervormingsbeweging is in de tweede helft van de veertiende eeuw ontstaan en heeft een belangrijke rol gespeeld in de handschriftenproductie in Deventer. De collectie bevat ca. 100 handschriften die afkomstig zijn uit de broeder- en zusterhuizen die in Deventer gevestigd waren.
• Deventer. De stad kent een rijke geschiedenis: Deventer is de 1250 jaar oude Hanzestad waar de Nederlandse boekdrukkunst al vroeg op gang kwam. Daarmee werd Deventer een van de belangrijkste drukkerssteden van Nederland en heeft de stad zichzelf op de kaart gezet, ook als handelsstad. Daarom wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan Deventer als drukkersstad.
• Overijsselse regionalia. De collectie van de Athenaeumbibliotheek is van oudsher verbonden aan Deventer en Overijssel. De nadruk ligt daarom op de geschiedenis van Deventer en Overijssel in brede zin.

Tentoonstellingen
Iedere drie maanden is er rondom een bepaald thema een selectie van de bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek te bezichtigen in de expositieruimte in de monumentale Proosdij, onderdeel van de Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18). Kijk op de website van de bibliotheek voor de actuele openingstijden.

Presentatie boekenschat Athenaeumbibliotheek
Bezoek met een groep de Athenaeumbibliotheek en maak kennis met de bijzondere collectie. Aan de hand van een aantal topstukken, die u van dichtbij kunt bekijken, wordt de geschiedenis van de Athenaeumbibliotheek en die van het handgeschreven en gedrukte boek verteld.

Duur presentatie: 1 uur
Prijs: € 72,75 per groep
Maximaal 15 personen per groep

Een bezoek is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur op basis van beschikbaarheid.
Klik hier voor meer informatie.
De presentatie is te reserveren via: VVV Deventer afd. Groepen, e-mail: groepen@vvvdeventer.nl

Athenaeumbibliotheek

De eeuwenoude Athenaeumbibliotheek, gesticht in 1560, is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. De bibliotheek is grotendeels gehuisvest in de panden van het Buiskenshuis, een voormalig zusterhuis van de Moderne Devotie. De boekenschat die er wordt bewaard, bevat talrijke oude gedrukte boeken en middeleeuwse handschriften.

Deventer was een belangrijk centrum voor religieuze hervorming. Het 15e eeuwse Buiskensklooster is een voormalig zusterhuis van de Zusters van het Gemene Leven, een groep volgelingen van Geert Grote en de Moderne Devotie. Naast het voormalige Buiskensklooster ligt een, voor het publiek toegankelijke, stadstuin. In de tijd dat de stad omsloten werd door een vestingmuur is een deel van de kloostertuin bebouwd geweest met huisjes. Door het verval van de woningen is een open plek ontstaan, de Kloostertuin, een groene long in de oude binnenstad. De tuin kenmerkt zich door een paar grote bomen, die als het ware het dak vormen. In de afgelopen jaren is een grote plantencollectie aangelegd, die recht doen aan het begrip 'Kloostertuin'.

Athenaeumbibliotheek

Het archief bewaart sinds de middeleeuwen niet alleen de schriftelijke weergave van het werk van het gemeentebestuur, maar ook de archieven van veel Deventer families, instellingen, organisaties, kerken en bedrijven. Het vormt niet alleen de grondslag voor een goede administratie van de gemeente, maar is ook een bron van kennis uit de eerste hand van de geschiedenis van stad en streek. De collectie van de Athenaeumbibliotheek bestaat uit ongeveer 350.000 (9 km!) boeken.

Athenaeumbibliotheek

De eeuwenoude Athenaeumbibliotheek uit 1560, is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. De bibliotheek is grotendeels gehuisvest in de panden van het Buiskensklooster. In de studiezaal van de Athenaeumbibliotheek ben je welkom voor het inzien van onze bijzondere collecties en niet-uitleenbaar materiaal. Ook kun je een rondleiding krijgen in de bibliotheek. Tijdens je bezoek aan de Athenaeumbibliotheek maak je kennis met de bijzondere collectie van de bibliotheek. Aan de hand van een aantal topstukken, die je van dichtbij kunt bekijken, wordt de geschiedenis van de Athenaeumbibliotheek en die van het handgeschreven en gedrukte boek verteld.

Openingstijden

maandag gesloten
dinsdag 10:00 - 16:30
woensdag gesloten
donderdag 10:00 - 16:30
vrijdag gesloten
zaterdag gesloten
zondag gesloten

Inzage van kluisboeken, archiefstukken en niet-uitleenbaar materiaal alleen mogelijk op afspraak.

Voor het lenen van boeken kunt u terecht bij de Bibliotheek Deventer aan Stromarkt 18.

Contactinformatie

Athenaeumbibliotheek
Klooster 12
7411NH Deventer

Voorzieningen

Toegankelijkheid

  • Bruikbaar toilet
  • Er is een trap aanwezig
  • Handmatige entreedeur
  • Lift