Praktische info

Oude Begraafplaats

Tot 1664 deed het kerkhof rondom de Grote- of Lebuïnuskerk dienst. Het werd geruimd en tot plein gemaakt. Het kerkhof rondom de Bergkerk daarentegen is tot 1831 in gebruik gebleven, met name voor de minder draagkrachtigen. De gegoede burgerij verkoos zo veel mogelijk een plaats in de kerk. Ter illustratie: tussen 1823 en 1827 werden 87 lijken begraven in de kerk, terwijl in dezelfde periode 821 lijken op het kerkhof van de Bergkerk werden begraven.
In 1827 neemt de Deventer Raad het aanleggen van een nieuwe begraafplaats ter hand. De gemeente Deventer koopt buiten de stadswallen een stuk bouwgrond. In 1831 werd de begraafplaats in gebruik genomen. Er werden 3100 plaatsen uitgezet. In 1894 vond een uitbreiding plaats tot ruim 4100 plaatsen.

Opzienershuis en lijkenhuisje
Links van de huidige ingang van de begraafplaats werd een opzienershuis gebouwd. In de lijkenkamer werd de overledene enige tijd opgebaard om er zeker van te zijn dat de dood was ingetreden. Pas in 1850 was het niet langer nodig 36 uren te wachten op de lijklucht, omdat vanaf dat moment met de stethoscoop de hartslag beluisterd kon worden.
In 1894 werd bij de uitbreiding van de begraafplaats een nieuw opzienershuis gebouwd. De situering van de ingang tussen de twee huizen met het toegangshek stamt ook uit dit jaar. De huidige situatie van beide huizen dateert van 1933.

Begroeiing
Vanaf enige afstand lijkt de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg op een volwassen gemengd bos. Heel duidelijk is te zien dat door de wortelwerking van bomen en struiken grafstenen zijn opgelicht, veel grafschriften zijn onleesbaar geworden door gras- en mosgroei, en veel graven zijn daardoor aan het zicht onttrokken.

Historische figuren
Op de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg zijn een aantal bekende personen begraven. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgemeestersfamilies, maar ook aan andere belangrijke bestuurders en fabrikanten. Onder andere A.J. Duymaer van Twist, gouverneur-generaal van Nederlands grootste kolonie Indië, de familie Bussink, bekend van het bakken van de wereldberoemde Deventer Koek en de familie Nering Bögel, van de welbekende ijzergieterij.

Foto`s