Praktische info

Zaterdagmiddag Orgelconcert Deventer: Erik van Bruggen

Iedere maand vinden er in Deventer twee zaterdagmiddagconcerten plaats, een klassiek concert en een orgelconcert. Op het programma staat muziek uit de Middeleeuwen & Renaissance, barok, klassiek, romantiek tot moderne en eigentijds gecomponeerde muziek. De concerten duren slechts één uur waardoor de drempel extra laag wordt gehouden.
Erik van Bruggen studeerde orgel en kerkmuziek aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam bij Klaas Bolt, Hans van Nieuwkoop en Peter van Dijk. Hij is cantor-organist van de Waalse Kerk te Leiden alwaar zich het historisch Steevens/Assendelftorgel (1746/1750) bevindt.


De maandelijkse Zaterdagmiddagconcerten in Deventer zijn hoogwaardige concerten, mede georganiseerd ter promotie van de stad Deventer en haar bijzondere kerkgebouwen. Bezoekers wordt om een vrije gift gevraagd, waardoor de concerten toegankelijk worden voor een breed publiek.

Optredende kunstenaars zijn professionals, semi-professionals en bij uitzondering ook de betere amateurs. Deze musici ontvangen een podium om zich aan een breed publiek te presenteren met een grote diversiteit aan programmering.

De unieke ambiance wordt gevormd doordat de concerten plaatsvinden in historische gebouwen binnen het centrum van Deventer, o.a. de Grote of Lebuinuskerk, de Bergkerk, de Broederenkerk, de Synagoge en het Penninckshuis.